راه های ارتباطی با
بوتیک هتل مهنیستان راهب

آدرس هتل

خیابان فاضل نراقی،کوچه فرهنگ۳۱

کاشان,ایران

کافه

+98 31 5545 2417

cafe@msrhotel.ir